Verziu softvéru telefónu zistíte naťukaním *#06# na klávesnici telefónu.
Pri zadávaní musí byť v telefóne SIM karta, na ktorú telefón nie je blokovaný!
Najnovšiu verziu softvéru Vám dokážeme nahrať do telefónu na počkanie!

Model Verzia T9 (SK) Poznámka
A35, A36, A40 25
C35(i), M35(i) 24
S35 24
C45 38 ÁNO
S45 30 ÁNO
S45i 4 ÁNO
ME45 30 ÁNO
SL45, SL45i 56 ÁNO
A50 11 ÁNO
M50 18 ÁNO
MT50 17 ÁNO
A52 9
A55 11
C55 24 ÁNO
M55 91 ÁNO
S55 91 ÁNO
SL55 20 ÁNO
A57 3
ST55 40903 ÁNO
ST60 40730 ÁNO
A60 27
C60 27
MC60 10 ÁNO
A62 6
C62 28
CF62 21 ÁNO
A65 15
C65, C70 56
CV65 25
CFX65 12
CX65 50
M65 58
MV65 50
S65 58
SK65 50
SK6r 46
SV65 25
SL65 53
SP65 50
A70 32
CX70 56
CX7i 54
AX72 2
C72 22
A75 41
AX75 16
C75 24
CX75 25
CF75 22
M75 25
ME75 22
S75 40
SL75 39
SXG75 26
CF110 11
SX1 15   Slovenčina, Čeština, Angličtina