S1, S3, S4, S1088 (rozoberá sa):
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
S6, S8, S10, SL10, S11, C10, C11, C12, E10, S15:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka (S10, SL10) 6,50 €
C25, C28, S25:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 6,50 €
4. Oprava softvéru (Wrong a Destroyed software, mŕtvy telefón) 6,50 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
C30, M30:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka (Čeština) 6,50 €
4. Oprava softvéru „PHONE FAILURE“ alebo „SELHANI TELEFONU“ 13 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie Češtiny 10 €
C35(i), M35(i), S35(i):
1. Odblokovanie pre všetky siete 3,30 €
2. Odstránenie kód telefónu 3,30 €
3. Dohratie jazyka 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
A35, A36, A40:
1. Odblokovanie pre všetky siete 3,30 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka + Nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
SL42, SL45, SL45i, S45, S45i, C45, ME45:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 6,50 €
4. Nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
S40, S46, M46:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Dohratie jazyka (S40) 10 €
3. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
A50, M50, MT50:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
A52, A55, A56, A57, S55, S56, S57, C55, M55, M56, SL55:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
CL50, CL70, 8008:
1. Odblokovanie pre všetky siete 13 €
2. Odstránenie kód telefónu 13 €
A60, C60, C61, C62, MC60:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
ST55, ST60:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
SX1:
1. Odblokovanie pre všetky siete 13 €
2. Odstránenie kód telefónu 13 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 10 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 16 €
CF62, CF65, CFX65, A65, C65, CT65, CV65, CX65, CXT65, M65, MV65, S65, SV65, SL65, CX70:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
A70, SK65, SF65, CX70 Emoty, C72, A75, C75, CL75, AX75, CX75, M75, ME75, S75, SL75:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
CF110:
1. Odblokovanie pre všetky siete 13 €
2. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
3. Odstránenie kód telefónu 10 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 16 €
U10, U15:
1. Odblokovanie pre všetky siete 13 €
Benq Siemens A31, A38, AL21, AP75, C81, CF61, CL71, E61, E71, EF61, EF81, EL71, M81, S68, S88:
1. Odblokovanie pre všetky siete (1-3 pracovné dni) 13 €
2. Dohratie jazyka + nahratie najnovšieho softvéru (info) 6,50 €
3. Dohratie jazyka Čeština pre AP75 10 €
4. Odstránenie kód telefónu (1-3 pracovné dni) 10 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 16 €