ASTRAL, GALAXY:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 6,50 €
4. Oprava : CONTACT PROVIDER, PERMANENTLY BLOCKED + Slovenčina 10 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
GEO, GEO W@P:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 6,50 €
4. Oprava : CONTACT PROVIDER, PERMANENTLY BLOCKED + Slovenčina 10 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
MARS, NEPTUNE:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 10 €
4. Oprava : CONTACT PROVIDER, PERMANENTLY BLOCKED 10 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
ARIA, ARIA W@P:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka 10 €
4. Oprava : PERMANENTLY BLOCKED, CONTACT PROVIDER 10 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €
COSMO, COSMO W@P:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
LASER, LUNA, AURA, MYSTRAL, ODYSSEY:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
ECLIPSE, SIRIUS, T110, M320:
1. Odblokovanie pre všetky siete 6,50 €
2. Odstránenie kód telefónu 6,50 €
3. Dohratie jazyka (ECLIPSE, T110, M320) 10 €
M21i, M222i, M341, M341i, M342, M342i, M720:
1. Odblokovanie pre všetky siete 13 €