3xx, 6xx, 7xx:
1. Odblokovanie pre všetky siete 7 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
3. Dohratie jazyka (GA318, GH388) 7 €
8xx, T10, T18, A1018:
1. Odblokovanie pre všetky siete 7 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
3. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
A2618s, A2628s:
1. Odblokovanie pre všetky siete 7 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
3. Dohratie jazyka 7 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
T20s, T20e, T29:
1. Odblokovanie pre všetky siete 7 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
3. Dohratie jazyka 7 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
T28, R310, R320:
1. Odblokovanie pre všetky siete 7 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
4. Dohratie jazyka 7 €
5. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 10 €
R250s:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 10 €
R380:
1. Odblokovanie pre všetky siete 10 €
2. Odstránenie kód telefónu 7 €
3. Dohratie jazyka + nový softvér 10 €
4. Odblokovanie pre všetky siete + dohratie jazyka 13 €